Obsevanje bolnikov z vstavljenim srčnim spodbujevalnikom ali defibrilatorjem
Radiotherapy for patients with the implantable pacemaker or defibrillator

  • Irena Oblak Institute of Oncology Ljubljana
  • Primož Peterlin Institute of Oncology Ljubljana
  • David Žižek Ljubljana University Medical Centre
Keywords: radiotherapy, damage of electronic device, pacemaker, defibrillator

Abstract

Znano je, da ionizirajoče sevanje lahko okvari vstavljeno elektronsko napravo, kot je srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker, PM) ali kardioverter-defibrilator (angl. implantable cardioverter defibrillator, ICD), če leži v obsevalnem polju. Nedavna odkritja pa navajajo tudi možno okvaro elektronske naprave, ki leži izven obsevalnega polja, zaradi sipanega sevanja oz. nastanka sekundarnih nevtronov, predvsem pri uporabi višjih energij fotonskega snopa.  Iz tega razloga so bila izdelana nova priporočila obsevanja bolnikov z vstavljenimi srčnimi spodbujevalniki ali  kardioverterji-defibrilatorji.


Abstract (Eng)

Ionizing radiation can damage an inserted electronic device, such as a pacemaker (PM) or implantable cardioverter defibrillator (ICD), if it lies in the irradiation field. Recent findings reported a possible failure of an electronic device, which lies outside the irradiation field due to scattered radiation or the production of secondary neutrons, especially when using higher photon beam energies. For this reason, new recommendations for irradiation of patients with inserted pacemakers or cardioverter-defibrillators were made.

Published
2019-12-06
How to Cite
Oblak, I., Peterlin, P., & Žižek, D. (2019). Radiotherapy for patients with the implantable pacemaker or defibrillator. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 23(2), 34-37. https://doi.org/10.25670/oi2019-016on
Section
Review Article
Page
34-37