Priporočila za uporabo rastnih dejavnikov za eritrocite pri sistemsko zdravljenih bolnikih z rakom
Recommendations for the use of erythrocyte colony stimulating factors in systemic treatment of cancer

  • Mojca Humar Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Tanja Čufer Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
Keywords: recommendations, erythrocyte, erythropoietins, stimulating factors, systemic treatment, cancer

Abstract

Rastni dejavniki za eritrocite (eritropoetini) so naravne beljakovine, ki jih večinoma tvorijo ledvice in ki sodelujejo pri uravnavanju tvorbe rdečih krvničk. Pri onkoloških bolnikih je vzrokov za razvoj anemije več. Pri kroničnih boleznih je najpogostejša normocitna in normokromna anemija, ki nastane zaradi slabšega odziva na eritropoetine in zaradi motene vgradnje železa v hemoglobin. Korekcija anemije izboljša kakovost življenja in zmanjša hipoksijo tumorja, s čimer naj bi se, glede na nekatere študije, povečala učinkovitost sistemskega in obsevalnega zdravljenja. Po začetnem navdušenju nad sintetičnimi eritropoetini (EPA), ki so se pokazali učinkoviti pri izboljšanju kakovosti življenja rakavih bolnikov z anemijo, pa je bilo v zadnjih letih objavljenih kar nekaj velikih raziskav, ki so pokazale več neželenih učinkov, predvsem trombemboličnih zapletov, in trend k slabšemu preživetju pri bolnikih na EPA. To je privedlo do močno okrnjenih priporočil za njihovo uporabo. Danes se uporaba EPA za korekcijo anemije priporoča samo pri bolnikih na specifičnem zdravljenju raka, katerega cilj ni ozdravitev. Zdravilo se uvede le ob simptomatski anemiji, odmerek se skrbno titrira do tarčnega Hb 120 g/L, pri večjih vrednostih Hb pa se EPA ne uporabljajo. Uporabo EPA je treba skrbno pretehtati pri bolnikih s tveganjem za razvoj trombemboličnih dogodkov. Za zdaj ne vemo, ali je nakazano slabše preživetje posledica stimulacije rasti tumorskih celic ali več neželenih učinkov, zlasti trombemboličnih zapletov, ob uporabi EPA. Dokončen odgovor na to in tudi podatke o optimalni rabi EPA pri rakavih bolnikih, nam bodo, upajmo, dali izsledki prospektivnih kliničnih raziskav, ki že potekajo.

Abstract (Eng)

Erythrocyte colony stimulating factors (erythropoietins) are natural proteins, mainly produced by kidneys. They take part in the regulation of red blood cells production. There are many causes for the development of anemia in cancer patients; the most frequent is anemia of chronic disease, which is normocytic and normochromic and results from a poor response to erythropoietins and invalid hemoglobin iron uptake. According to some studies, anemia correction increases quality of life (QOL) and decreases tumor hypoxia, thereby leading to a more efficient systemic and irradiation therapy. After the initial enthusiasm on synthetic erythropoietins (EPA), which showed to be effective in improving QOL in anemic cancer patients, some big trials published in the last years showed more side effects, especially thrombembolic complications and a trend towards a worse survival in patients on EPA. This led to strongly curtailed recommendations for their use. Today the use of EPA for anemia correction is recommended only for cancer patients on specific cancer treatment without curative intent. The drug is initiated only with symptomatic anemia, with careful titration of dose to a target Hb of 120 g/L, EPA should not be used with higher Hb values. A thoughtful consideration should be given to the use of EPA in the patients with a risk of thrombembolic events. We still do not know if slightly worse survivals are the consequence of tumor cell growth stimulation or of more side effects, especially thrombembolic complications with EPA usage. The final answer and also data on the optimal use of EPA in cancer patients will be provided, hopefully, by the results of ongoing prospective clinical trials.
Published
2009-12-15
How to Cite
Humar, M., & Čufer, T. (2009). Recommendations for the use of erythrocyte colony stimulating factors in systemic treatment of cancer. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 13(2), 106-109. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/359
Section
Guidelines
Page
106-109