Tarčno zdravljenje slovenskih bolnikov z razsejanimi gastrointestinalnimi stromalnimi tumorji
Target treatment of Slovenian patients with metastatic gastrointestinal stromal tumours

  • Mojca Unk Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Erika Matos Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Darja Eržen Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Branko Zakotnik Onkološki inštitut, Ljubljana
Keywords: spreading tumors, targeted treatment, gastrointestinal cancer, gastrointestinal stromal tumors

Abstract

Klasifikacija, diagnostika in zdravljenje stromalnih ter mezenhimskih neoplazem prebavil je v zadnjih 30 letih doživela obsežen napredek. Gastrointestinalni stromalni tumorji (GIST) predstavljajo manj kot 1 % vseh malignih tumorjev prebavil.Klinična slika je odvisna od mesta, velikosti in malignega potenciala GIST. Razsejani GIST predstavlja primer uspešnega zdravljenja s tarčno terapijo, saj se je z odkritjem KIT in PDGFR signalne poti ter tirozin kinaznih inhibitorjev, kot staimatinib mesilat in sunitinib, prognoza te bolezni pomembno izboljšala. Izhod zdravljenja slovenskih bolnikov z razsejanim GIST je primerljiv z izhodom zdravljenja bolnikov, ki so bili zdravljeni v pomembnih večjih mednarodnih kliničnih raziskavah, srednji čas do progresa bolezni pri naših bolnikih je 52 mesecev in srednje preživetje 72 mesecev. Uporabljali smo protokol sledenja, ki je poleg kontrastne računalniške tomografije trebuha vključeval tudi preiskavo trebuha z ultrazvokom. S tem smo ob primerljivem preživetju izboljšali kakovost življenja naših bolnikov in zmanjšali stroške zdravljenja. ; slv - slovenski

Abstract (Eng)

In the last 30 years, major progress has been made in the classification, diagnosis and treatment of gastrointestinal stromal and mesenchymal neoplasms. Gastrointestinal stromal tumours (GIST) represent less than 1% of all malignant gastrointestinal tumours. The clinical picture depends on the site, size and malignant potential of the GIST. Metastatic GIST is a case of successful treatment, as the detection of KIT- and PDGFR-signalling pathways and kinase inhibitors, such as imatinib, mesylate and sunitinib, has significantly improved the prognosis of this disease. The treatment outcome in Slovenian patients with metastatic GIST is comparable to the treatment outcome observed in patients treated in major international clinical trials. We used the follow-up protocol which, besides contrast computed tomography of the abdomen, also included ultrasound of the abdomen. By doing so, along with comparable survival rates, we improved the quality of life of our patients and reduced the treatment costs.
Published
2013-12-15
How to Cite
Unk, M., Matos, E., Eržen, D., & Zakotnik, B. (2013). Target treatment of Slovenian patients with metastatic gastrointestinal stromal tumours. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 17(2), 84-86. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/196
Section
Review Article
Page
84-86