Ocvirk, J. (2018). Merkel cell carcinoma. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 22(2), 20-25. https://doi.org/10.25670/oi2018-018on