Povzetek smernic za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom
Summary guidelines for treating ovarian cancer and primary peritoneal serous carcinoma

Authors

  • Helena Barbara Zobec Logar Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Špela Smrkolj Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Erik Škof Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Sonja Bebar Onkološki inštitut, Ljubljana

Keywords:

ovarian cancer, cancer of the fallopian tubes, primary peritoneal serous cancer, treatment

Abstract

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom so izšle v samostojni obliki prvič po letu 2002. Tistega daljnega leta so bile smernice za vse ginekološke rake še združene v eni knjižici, dandanes pa nova dejstva in spoznanja ter razvoj novih zdravil terjajo bolj poglobljen pristop k obravnavi teh bolnic. Avtorji smo še posebej veseli dejstva, da so prve samostojne smernice izšle ob 1. Ginekološki šoli z naslovom Rak jajčnikov, 13. novembra 2015, nekoliko dopolnjena 2. izdaja smernic pa je izšla ob ponovitvi šole 18. marca 2016. Namenoma smo iz teh smernic izpustili redke vrste raka jajčnikov (kot na primer germinalni in stromalni rak), saj sta klinična pot in potek bolezni pri teh oblikah drugačni. Smernice so na voljo v dveh knjižnih izdajah, v velikem formatu in žepni obliki, v spletni obliki pa so dostopne na spletni strani Onkološkega inštituta, kjer se bodo tudi sproti posodabljale. Slovenskih smernic nismo želeli le povzeti po vzoru tujih, temveč smo v njih vnesli tudi naše izkušnje z zdravljenjem teh bolezni.


Abstract (Eng)

Guidelines for Treating Patients with Ovarian Cancer and Primary Peritoneal Serous Carcinoma were published separately for the first time after 2002. Back then guidelines for all gynecologic cancers were collected in one booklet, however new facts and discoveries as well as the development of new drugs require a more in-depth approach to treating these patients. Authors of this article are especially pleased that the first separate guidelines were published on 13 November 2015 accompanying the 1st School of Gynecology with the title Ovarian Cancer, and an updated version was published when the School of Gynecology was repeated on 18 March 2016. Rare types of ovarian cancer were left out of these guidelines on purpose (such as germ cell or stromal cancer), due to different treatment path and course of the disease. Guidelines are available in two printed versions – as a pocket book and in large format – and in electronic form on the website of the Institute of Oncology, where they will be regularly updated. We did not want the Slovenian guidelines to be based solely on similar foreign documents, and we added our experience with treating these diseases.

Published

2016-06-15

How to Cite

Zobec Logar, H. B., Smrkolj, Špela, Škof, E., & Bebar, S. (2016). Summary guidelines for treating ovarian cancer and primary peritoneal serous carcinoma. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 20(1), 27–39. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/63

Issue

Section

Guidelines