Priporočila za obravnavo bolnikov z melanomom kože
Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of patients with cutaneous melanoma

Authors

 • Martina Reberšek Onkološki inštitut Ljubljana
 • Janja Ocvirk Onkološki inštitut Ljubljana
 • Primož Strojan Onkološki inštitut Ljubljana
 • Barbara Perić Onkološki inštitut Ljubljana
 • Marko Hočevar Onkološki inštitut Ljubljana
 • Katarina Šmuc Berger Splošna bolnišnica Izola
 • Vesna Zadnik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Olga Blatnik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Katarina Zevnik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Nina Boc Onkološki inštitut Ljubljana
 • Nežka Hribernik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Tanja Mesti Onkološki inštitut Ljubljana
 • Karla Berlec Onkološki inštitut Ljubljana
 • Nada Kozjek Rotovnik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Maja Ebert Moltara Onkološki inštitut Ljubljana
 • Jernej Benedik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Boštjan Luzar Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo
 • Jože Pižem Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo
 • Marko Boc Onkološki inštitut Ljubljana
 • Marija Ignjatović Onkološki inštitut Ljubljana
 • Katarina Karner Onkološki inštitut Ljubljana
 • Gaber Plavc Onkološki inštitut Ljubljana
 • Marko Kokalj Onkološki inštitut Ljubljana
 • Marko Snoj Onkološki inštitut Ljubljana
 • Katarina Trčko Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za dermatovenerologijo

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2024-008on

Keywords:

cutaneous melanoma, diagnosis, treatment of patients, breast cancer patients, recommendations, patients

Abstract

Incidenca melanoma v svetu in Sloveniji še vedno narašča, se je pa preživetje v zadnjih 20 letih izboljšalo, predvsem zaradi zgodnejšega odkrivanja melanoma in enotnih pristopov v primarnem zdravljenju. Posodobljena Priporočila v letu 2024 prinašajo precej novosti, predvsem v diagnostičnih postopkih odkrivanja in zamejitve zgodnjih stadijev melanoma, kot tudi natančnih priporočil sledenja po primarnem zdravljenju, na področju kirurškega zdravljenja in pa predvsem sistemskega zdravljenja, tako metastatske bolezni, predvsem pa v adjuvan- tnem sistemskem zdravljenju v visoko rizičnem stadiju II, in neo- adjuvantnem sistemskem zdravljenju operabilnega melanoma. V tokratna Priporočila smo vključili tudi poglavji prehranskega in paliativnega tima.


Abstract (Eng)

The incidence of cutaneous melanoma in the world and in Slovenia is still increasing, but survival has improved in the last 20 years, mainly due to earlier detection of melanoma and uniform appro- aches in primary treatment. The updated Recommendations in 2024 bring a lot of novelties, especially in diagnostic procedures for detecting the early stages of melanoma, as well as precise follow-up recommendations after primary treatment, in the field of surgical treatment, and especially in the field of systemic treatment, both, of metastatic disease, and in adjuvant systemic treatment in high-risk stage II, also neoadjuvant systemic treatment of operable cutaneous melanoma. We have also included chapters on the nutrition and palliative care in this Recommendations.

Downloads

Published

2024-06-21

How to Cite

Reberšek, M., Ocvirk, J., Strojan, P., Perić, B., Hočevar, M., Šmuc Berger, K., Zadnik, V., Blatnik, O., Zevnik, K., Boc, N., Hribernik, N., Mesti, T., Berlec, K., Kozjek Rotovnik, N., Ebert Moltara, M., Benedik, J., Luzar, B., Pižem, J., Boc, M., Ignjatović, M., Karner, K., Plavc, G., Kokalj, M., Snoj, M., & Trčko, K. (2024). Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of patients with cutaneous melanoma. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 28(1), 70–93. https://doi.org/10.25670/oi2024-008on

Issue

Section

Guidelines