Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom
Recommendations for diagnosis and treatment of patients with lung cancer

Authors

 • Martina Vrankar Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Nina Boc Onkološki inštitut Ljubljana
 • Izidor Kern Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Aleš Rozman Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Karmen Stanič Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Tomaž Štupnik Univerzitetni klinični center Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Mojca Unk Onkološki inštitut Ljubljana
 • Maja Ebert Moltara Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Vesna Zadnik Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Katja Adamič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Jernej Benedik Onkološki inštitut Ljubljana
 • Marko Bitenc Kirurgija Bitenc, Ljubljana
 • Jasna But Hadžić Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Anton Crnjac Univerzitetni klinični center Maribor; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Marina Čakš Univerzitetni klinični center Maribor
 • Dominik Časar Onkološki inštitut Ljubljana
 • Eva Ćirić Onkološki inštitut Ljubljana
 • Tanja Čufer Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Ana Demšar Univerzitetni klinični center Maribor
 • Rok Devjak Onkološki inštitut Ljubljana
 • Goran Gačevski Univerzitetni klinični center Maribor
 • Marta Globočnik Kukovica Onkološki inštitut Ljubljana
 • Kristina Gornik Kramberger Univerzitetni klinični center Maribor
 • Maja Ivanetič Pantar Onkološki inštitut Ljubljana
 • Marija Ivanovič Univerzitetni klinični center Maribor
 • Urška Janžič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Staša Jelerčič Onkološki inštitut Ljubljana
 • Veronika Kloboves Prevodnik Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Mile Kovačevič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Luka Ležaić Univerzitetni klinični center Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Mateja Marc Malovrh Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Katja Mohorčič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Loredana Mrak Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Igor Požek Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Nina Turnšek Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Bogdan Vidmar Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Dušanka Vidovič Univerzitetni klinični center Maribor
 • Gregor Vlačič Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Ana Lina Vodušek Onkološki inštitut Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Rok Zbačnik Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Ivana Žagar Onkološki inštitut Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2023-005on

Keywords:

lung cancer, diagnosis, treatment, patients, recommendations, guidelines

Abstract

Leta 2019 so bila objavljena Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom, ki so v slovenski prostor vnesla prepotrebno poenotenje diagnostike in zdravljenja z namenom izboljšanja preživetja bolnikov s pljučnim rakom. Posodobitev Priporočil tri leta po izidu izvirnika prinaša največ novosti v poglavju o sistemskem zdravljenju bolnikov s pljučnim rakom. To kaže na izjemen napredek na področju razumevanja onkogeneze in biologije pljučnega raka ter s tem razvoja novih zdravil. Breme pljučnega raka ostaja veliko, saj je pljučni rak pri nas in v svetu še vedno najpogostejši vzrok smrti zaradi raka. Za vsako peto smrt zaradi raka je odgovoren pljučni rak. Skoraj tretjina bolnikov s pljučnim rakom ne prejme specifičnega onkološkega zdravljenja, bodisi zaradi slabega stanja zmogljivosti, spremljajočih bolezni ali obsega bolezni. Polovica bolnikov ima ob diagnozi razsejano bolezen, zaradi česar izboljšanje preživetja z malimi koraki sledi napredku v zdravljenju bolnikov s pljučnim rakom. Ti podatki nas opominjajo, da se bomo morali za velike premike v obravnavi bolnikov s pljučnim rakom lotiti drugačnih pristopov. Kot najbolj obetavno se ponuja zgodnje odkrivanje bolezni, ko so možnosti ozdravitve pljučnega raka najboljše. Zapisana Priporočila so usmeritev za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom. Le s sodobnim multidisciplinarnim pristopom obravnave lahko bolniku ponudimo zdravljenje, ki mu omogoča najboljši izhod prognostično neugodne bolezni.


Abstract (Eng)

In 2019, the Recommendations for the management of patients with lung cancer were published bringing much-needed standardisation of diagnosis and treatment to improve survival of patients with lung cancer. Three years after the original Recommendations were published, the update of the Recommendations brings the most innovations in the chapter on systemic treatment of patients with lung cancer. This reflects the remarkable progress made in the field of understanding the oncogenesis and biology of lung cancer and thus the development of new drugs. The burden of lung cancer remains high, as lung cancer is still the most common cause of cancer related death in our country and worldwide. Lung cancer is responsible for one of five cancer-related deaths. Almost one third of patients with lung cancer do not receive any oncological treatment, either because of poor performance status, comorbidities or the extent of the disease. Half of the patients have metastatic disease at diagnosis, resulting in only small improvements in survival despite advances in the treatment of lung cancer patients. These data remind us that if we are to make major shifts in the management of lung cancer patients, we will need to take different approaches. The most promising seems to be the detection of early stages of lung cancer which offers the best treatment results. The Recommendations written here are guidelines for the management of patients with lung cancer. Only with comprehensive multidisciplinary treatment approach, the best outcome from the prognostically unfavourable disease can be offered.

Published

2023-06-19

How to Cite

Vrankar, M., Boc, N., Kern, I., Rozman, A., Stanič, K., Štupnik, T., Unk, M., Ebert Moltara, M., Zadnik, V., Adamič, K., Benedik, J., Bitenc, M., But Hadžić, J., Crnjac, A., Čakš, M., Časar, D., Ćirić, E., Čufer, T., Demšar, A., Devjak, R., Gačevski, G., Globočnik Kukovica, M., Gornik Kramberger, K., Ivanetič Pantar, M., Ivanovič, M., Janžič, U., Jelerčič, S., Kloboves Prevodnik, V., Kovačevič, M., Ležaić, L., Marc Malovrh, M., Mohorčič, K., Mrak, L., Požek, I., Turnšek, N., Vidmar, B., Vidovič, D., Vlačič, G., Vodušek, A. L., Zbačnik, R., & Žagar, I. (2023). Recommendations for diagnosis and treatment of patients with lung cancer. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 27(1), 30–88. https://doi.org/10.25670/oi2023-005on

Issue

Section

Guidelines