Mobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana
Mobile palliative care team of Oncology Institute of Ljubljana

Authors

 • Maja Ebert Moltara Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Marjana Bernot Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Maja Ivanetič Pantar Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Nena Golob Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Marta Globočnik Kukovica Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Slavica Lahajnar Čavlovič Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Branka Stražišar Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Iztok Potočnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana; Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Anita Riđić Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Suzana Crljenica Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Aleš Krajnc Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Robi Terbovšek Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2022-010on

Keywords:

palliative care, dying, network, mobile palliative unit, end of life

Abstract

Izhodišče: Del celostne obravnave bolnika z napredovalim rakom je tudi paliativna oskrba, ki bolniku in njegovim bližnjim omogoča kakovostno življenje. Paliativna oskrba se izvaja na dveh ravneh: osnovni in specializirani. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana v okviru specializirane paliativne oskrbe izvajamo več dejavnosti: bolnišnično obravnavo bolnikov z najkompleksnejšimi težavami, ambulantno obravnavo za zgodnjo paliativno oskrbo, konziliarno (svetovalno) dejavnost in za bolnike doma telefonsko podporo ter obiske na domu. Mobilna paliativna enota je najnovejša dejavnost, ki se izvaja od septembra 2021.


Metode: Analizirali smo podatke vseh bolnikov, vključenih v specializirano paliativno oskrbo med septembrom 2021, od pričetka delovanja mobilne paliativne enote, in koncem avgusta 2022. Opazovali smo starost, spol, kraj stalnega prebivališča, diagnozo ter kraj smrti in primerjali skupino bolnikov, ki so bili obravnavani v okviru specializirane paliativne oskrbe s podporo obiskov na domu, in skupino brez nje.


Rezultati: Med opazovanim obdobjem je bilo v vse dejavnosti specializirane paliativne oskrbe Onkološkega inštituta vključenih 1086 bolnikov, od tega smo pri 347 bolnikih (32 % vseh) opravili 574 obiskov na domu (povprečno 1,7 obiska na bolnika (razpon 1–8)). 317 (91 %) bolnikov je imelo svoje stalno prebivališče v osrednjeslovenski regiji, 9 % obiskov je bilo izvedenih izven meja osrednjeslovenske regije. Primerjava skupin bolnikov, napotenih v specializirano paliativno oskrbo z vključitvijo mobilne paliativne enote ali brez nje, jasno kaže večji delež umrlih v domačem okolju, kadar podporo izvajamo tudi z obiski na domu (80 % v primerjavi z 62 %).


Zaključek: Mobilna paliativna enota predstavlja pomemben element mreže paliativne oskrbe in zagotavlja pogostejše umiranje v domačem okolju.


Abstract (Eng)

Backgound: Palliative care is a part of the holistic treatment of a patient with advanced cancer, which enables the patient and his or her relatives to live a quality life. In Slovenia, palliative care is provided at two levels: basic and specialized palliative care. As a specialized palliative care hospital, the Institute of Oncology Ljubljana provides care for patients with the most complex problems, an outpatient clinic for early palliative care, and a counselling service, as well as telephone support and home visits for patients at home. The mobile palliative care unit, which was implemented in September 2021, is the latest activity.


Methods: We analyzed the data of all patients involved in specialized palliative care throughout the year, from the beginning of the operation of the mobile palliative unit until the end of August 2022. We observed age, gender, place of permanent residence, diagnosis, and place of death, and compared groups of patients who were monitored in the context of specialized palliative care with or without the support of the mobile palliative team.


Results: Between September 2021 and August 2022 1,086 patients were included in all specialized palliative care activities at the Institute of Oncology Ljubljana, of which 347 patients (32%) received a total of 574 home visits (an average of 1.7 visits per patient (range 1-8)). 317 (91%) patients had their permanent residence in the Central Slovenia region, while 9% were visited outside the borders. A comparison of groups of patients referred to specialized palliative care with or without the activation of a mobile palliative unit clearly shows a higher proportion of those who died at home when support was provided by home visits (80% vs 62%) of the mobile palliative team.


Conclusion: The mobile palliative care unit represents an important element of the palliative care network and ensures more frequent dying in the home environment.

Published

2022-11-16

How to Cite

Ebert Moltara , M., Bernot, M., Ivanetič Pantar, M., Golob, N., Globočnik Kukovica, M., Lahajnar Čavlovič, S., Stražišar, B., Potočnik, I., Riđić, A., Crljenica, S., Krajnc, A., & Terbovšek, R. (2022). Mobile palliative care team of Oncology Institute of Ljubljana. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 26(2), 30–34. https://doi.org/10.25670/oi2022-010on

Issue

Section

Short Scientific Article