Oligometastatski rak
Oligometastatic cancer

Authors

 • Ivica Ratoša Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Karmen Stanič Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Tanja Ovčariček Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Ajra Šečerov Ermenc Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Janka Čarman Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Blaž Grošelj Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Staša Jelerčič Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Peter Korošec Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Manja Kobav Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Marko Kokalj Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 • Gaber Plavc Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Miha Oražem Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana
 • Helena Barbara Zobec Logar Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2022-009on

Keywords:

classification, oligometastatic disease, definition, induced oligometastatic disease, local ablative therapy, systemic therapy

Abstract

Oligometastatska bolezen (OMB) predstavlja vmesno stanje med lokalno napredovalo boleznijo in obsežnejšo metastatsko boleznijo. Zaenkrat ne poznamo specifičnih biomarkerjev, ki bi nam pomagali opredeliti bolnike z majhnim bremenom bolezni, zato diagnoza OMB temelji na slikovni diagnostiki. V zadnjih letih narašča zanimanje za optimizacijo zdravljenja OMB predvsem zaradi obetavnih rezultatov dodatka lokalnega k obstoječemu sistemskemu zdravljenju. S takšnim načinom zdravljenja se je prvič pokazala možnost doseganja dolgotrajnih zazdravitev ali redko celo ozdravitev teh bolnikov. Razlikovanje posameznih vrst OMB in njihovo enotno poimenovanje je pomembno zlasti v kliničnih raziskavah, saj nam omogoča medsebojno primerjavo rezultatov različnih raziskav.


Abstract (Eng)

Oligometastatic disease (OMD) is a stage between locally advanced disease and polymetastatic disease, a group of diseases that are used interchangeably based on treatment history, ongoing treatment status, and imaging findings. The diagnosis of OMD is based on imaging because, as of yet, we are not aware of any specific biomarkers that would enable us to recognize patients with a low disease burden. In recent years, there has been an increasing interest in optimizing the treatment of OMD, owing mostly to the promising outcomes of combining local and systemic treatment. For the first time, the prospect of achieving long-term cures or possibly curing these individuals was established using this form of treatment. The standard name of OMD subgroups allows for the comparison of diverse circumstances in everyday clinical work, as well as the classification for clinical study comparability.

Published

2022-11-16

How to Cite

Ratoša, . I., Stanič, K., Ovčariček, T., Šečerov Ermenc, A., Čarman, J., Grošelj, B., Jelerčič, S., Korošec, P., Kobav, M., Kokalj, M., Plavc, G., Oražem, M., & Zobec Logar , H. B. (2022). Oligometastatic cancer. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 26(2), 22–28. https://doi.org/10.25670/oi2022-009on

Issue

Section

Scientific Review Article