Priporočila za zobozdravstveno obravnavo odraslih bolnikov z rakom glave in vratu v Sloveniji, zdravljenih z obsevanjem
Recommendations for the dental management of adult patients with head and neck cancer in Slovenia treated with radiation therapy

Authors

 • Aleš Fidler Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Aleksander Aničin Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Vojko Didanović Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Tadej Dovšak Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Boris Gašpirc Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Aleš Grošelj Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Andrej Kansky Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Matic Koren Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Jana Krapež Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Hojka Kuralt Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Marko Kuralt Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Boštjan Lanišnik Univerzitetni klinični center Maribor
 • Romana Mance Kristan Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Jošt Pavčič Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Luka Prodnik Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Peter Pukl Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Tadej Ostrc Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Milan Kuhar Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Eva Skalerič Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Robert Šifrer Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Valerija Skopec Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Primož Strojan Institute of Oncology Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2022-004on

Keywords:

head and neck cancer, radiation therapy, dental management, adult patients, recommendations, guidelines, Slovenia

Abstract

Priporočila za zobozdravstveno obravnavo bolnikov z rakom glave in vratu (RGV) v Sloveniji, zdravljenih z obsevanjem sledijo priporočilom The Royal College of Surgeons of England v sodelovanju z The British Society for Disability and Oral Health, dopolnjujejo Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom glave in vratu v Sloveniji  in hkrati upoštevajo obstoječe zmožnosti slovenskega zdravstvenega sistema. Namen priporočil je prepre-čevanje oz. zmanjšanje zapletov v ustni votlini, ki nastanejo zaradi obsevanja. Opredeljujejo način zobozdravstvene oskrbe pred, med in po zdravljenju raka na vseh treh nivojih zobozdra-vstvene oskrbe, kar zagotavlja njeno pravočasnost in dostopnost. Priporočila predstavljajo poenoteno mnenje vseh deležnikov na področju zobozdravstvene obravnave bolnikov z RGV v državi.


Abstract (Eng)

Recommendations for the dental treatment of patients with head and neck cancer (HNC) in Slovenia treated with radiation follow the recommendations and guidelines of the Royal College of Surgeons of England created in association with the British Society for Disability and Oral Health, the Recommendations for the treatment of patients with head and neck cancer in Slovenia and at the same time consider the existing capabilities of the Slovenian health care system. The recommendations aim to prevent or reduce complications in the oral cavity due to radiation therapy. They define the dental care before, during and after radiation therapy at all three levels of dental care, which ensures the timeliness and accessibility of dental care. The recommendations represent a unified opinion of all stakeholders in the field of dental treatment of HNC patients in the country.

Published

2022-05-11

How to Cite

Fidler, A., Aničin, A., Didanović, V., Dovšak, T., Gašpirc, B., Grošelj, A., Kansky, A., Koren, M., Krapež, . J., Kuralt, H., Kuralt, M., Lanišnik, B., Mance Kristan, R., Pavčič, J., Prodnik, L., Pukl, P., Ostrc, T., Kuhar, M., Skalerič, E., Šifrer, R., Skopec, V., & Strojan, P. (2022). Recommendations for the dental management of adult patients with head and neck cancer in Slovenia treated with radiation therapy. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 26(1), 28–32. https://doi.org/10.25670/oi2022-004on

Issue

Section

Guidelines