Ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji
Estimation of requirements of human resources for cancer treatment in the Republic of Slovenia

Authors

  • Katarina Lokar Institute of Oncology Ljubljana
  • Marjana Bernot Institute of Oncology Ljubljana
  • Maja Ebert Moltara Institute of Oncology Ljubljana
  • Mateja Marc Malovrh Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  • Radivoje Pribaković Brinovec Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Brigita Skela Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
  • Vesna Zadnik Institute of Oncology Ljubljana
  • Tina Žagar Institute of Oncology Ljubljana
  • Zakotnik Branko Institute of Oncology Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2020-009on

Keywords:

healthcare staff planning, cancer treatment, palliative care, incidence, mortality, predictions

Abstract

Epidemiološki kazalci kažejo, daje rak v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Za zagotavljanje primerne oskrbe bolnikov z rakom v bodoče je nujna primerna kadrovska zasedba, saj zadostni in primerno usposobljeni človeški viri predstavljajo osnovo za celostno izvajanje onkološke oskrbe v Sloveniji. V okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji je bil razvit fleksibilen napovedovalni model za načrtovanje potrebnega zdravstvenega osebja za zdravljenje raka in paliativno oskrbo onkoloških bolnikov. Narejena je bila ocena kadrovskih potreb za kratkoročno obdobje do 2021 ter dolgoročno obdobje do leta 2030. V rezultatih so prikazane ocene kadrovskih potreb na podlagi podatkov o številu novih primerov raka za vse rake skupaj in za pogoste rake, to je rak debelega črevesa in danke, rak pljuč, rak dojke, rak prostate ter skupaj za ostale rake. Kadrovske ocene za izvajanje zdravljenje raka so bile izračunane za vsako navedeno lokacijo raka glede na vrsto zdravljenja ter po poklicnih skupinah v zdravstvu. Kadrovske potrebe za paliativno oskrbo so bile narejene na podlagi podatkov o umrljivosti za vse rake skupaj po nivojih paliativne oskrbe. Predstavljena metodologija omogoča različnim deležnikom v kratkoročnem 5-letnem obdobju hitre izračune letnih kadrovskih potreb le na podlagi podatkov o incidenci in umrljivosti, na daljša obdobja in v primeru večjih sprememb v zdravstvenem sistemu pa omogoča poglobljeno analizo kadrovskih potreb in testiranje različnih scenarijev.


Abstract (Eng)

According to epidemiological indicators, cancer is a major public health burden in Slovenia, as it is the leading cause of death among men and number two among women. Adequate staffing is necessary to ensure adequate care for cancer patients in the future, as sufficient and suitably qualified human resources represent the basis for the comprehensive implementation of oncology care in Slovenia. Within the target research project - Analysis and estimation of requirements of human resources for cancer treatment in Slovenia, a flexible forecasting model was developed for planning the required healthcare staff for cancer treatment and palliative care of cancer patients. An estimate of staffing needs was made for the short term until 2021 and the long term until 2030. The results show staffing estimates based on data on the number of new cancer cases for all cancers combined and for common cancers, i.e. colorectal cancer, lung cancer, breast cancer, prostate cancer and together for other cancers. Staffing estimates for the implementation of cancer treatment were calculated for each listed cancer location according to the type of treatment and by healthcare workers. Staffing needs for palliative care were based on mortality data for all cancers together by palliative care levels. The presented methodology enables various stakeholders in the short-term 5-year period to quickly calculate annual staffing needs only on the basis of incidence and mortality data, and for longer periods and in case of major changes in the health system allows in-depth analysis of staffing needs and testing of different scenarios.


 

Downloads

Published

2020-11-06

How to Cite

Lokar, K., Bernot, M., Ebert Moltara, M., Marc Malovrh, M., Pribaković Brinovec, R., Skela Savič, B., Zadnik, V., Žagar, T., & Branko, Z. (2020). Estimation of requirements of human resources for cancer treatment in the Republic of Slovenia. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 24(2), 24–32. https://doi.org/10.25670/oi2020-009on

Issue

Section

Review Article