Pogledi bolnikov in onkologov na uvajanje telemedicine v času epidemije COVID-19
Patients' and oncologists' perspectives on telemedicine implementation during COVID-19 epidemic

Authors

  • Miha Oražem Sektor radioterapije, Onkološki inštitut Ljubljana; Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Irena Oblak Sektor radioterapije, Onkološki inštitut Ljubljana; Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Tanja Španić Europa Donna - The European Breast Cancer Coalition; Združenje Europa Donna Slovenija
  • Ivica Ratoša Sektor radioterapije, Onkološki inštitut Ljubljana; Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2020-007on

Keywords:

telemedicine, oncology, covid-19

Abstract

Izhodišča: Pandemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) je zaradi epidemioloških ukrepov, zlasti spodbujanja fizičnega distanciranja, marsikje po svetu spodbudila uvajanje telemedicine v klinično prakso, zato smo želeli pridobiti stališča onkoloških bolnikov in zdravnikov do tovrstne obravnave v onkologiji.
Metode: K izpolnjevanju dveh ločenih kvantitativnih vprašalnikov smo v obdobju med 27. majem in 11. junijem 2020 prek elektronske pošte ter s pomočjo Slovenskega združenja organizacij bolnikov z rakom (ONKO NET) povabili bolnike z rakom, ki so bili bodisi na aktivnem zdravljenju, bodisi na sledenju po zaključenem zdravljenju in zdravnike onkologe. Dodatno je bil v Sektorju radioterapije Onkološkega inštituta Ljubljana izveden presečni dan za bolnike med obsevanjem.
Rezultati: Na spletni ali natisnjen vprašalnik za bolnike je odgovorilo 475 bolnikov, od tega 310 (65,3 %) na aktivnem onkološkem zdravljenju in 132 (27,8 %) v fazi sledenja. Skoraj polovica bolnikov (48,4 %) je kot svojo primarno diagnozo opredelilo rak dojk. Več kot desetina vseh (11,3 %) je zaradi pandemije želelo opustiti zdravniški pregled. V zasebnem življenju jih pametni telefon ali tablico uporablja 72,4 % in vsaj 30 % bolnikov bi bilo pripravljenih v bodoče pogosteje uporabljati telemedicinske storitve. Od 168 povabljenih zdravnikov jih je na vprašalnik odgovorilo 101 (60 %) in ocenilo, da bi s pomočjo telemedicine lahko opravili 21 % (0–80 %) vseh svojih storitev. Če bi se sami znašli v vlogi bolnika, bi se bila pripravljena telemedicine poslužiti dobra polovica sodelujočih (54,5 %).
Zaključki: Uporaba telemedicine v onkologiji bi bila ob upoštevanju nekaterih omejitev sprejemljiva za pomemben del bolnikov in zdravnikov.


Abstract (Eng)

Introduction: Due to epidemiologic measures, especially physical distancing, the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has accelerated the implementation of telemedicine into clinical practice. Therefore, we aimed to gather oncology patients’ and oncologists’ perspectives on the value of telemedicine in oncology care.
Methods: Between May 27 and June 11 2020, we have invited oncology patients to respond to our online quantitative questionnaire with the help of patients’ organization ONKO NET. Oncologists were invited via email to respond to a separate questionnaire. Additionally, a cross-sectional day has been selected to include patients, currently undergoing radiotherapy at the Institute of Oncology Ljubljana.
Results: We have gathered responses from 475 patients, out of which 310 (65,3%) were undergoing active oncology treatment and 132 (27,8%) were in follow-up care. Almost half of the patients (48,4 %) were patients with breast cancer. One tenth of the patients (11,3 %) were thinking of skipping their doctor's appointment due to pandemic situation. Approximately three thirds of patients (72,4%) reported owning smartphone or tablet and 30% would be willing to use telemedicine more often. Out of 168 invited oncologists, 101 responded (60%) and estimated that tlemedicine would be suitable for 21% of their services (0–80 %). More than half of them would be willing to use telemedicine if they would be patients themselves (54,5%).
Conclusion: Acknowledging the limitations, wider implementation of telemedicine into oncology care would be acceptable to an important part of oncology patients and oncologists.

Downloads

Published

2020-11-06

How to Cite

Oražem, M., Oblak, I., Španić, T., & Ratoša, I. (2020). Patients’ and oncologists’ perspectives on telemedicine implementation during COVID-19 epidemic. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 24(2), 6–11. https://doi.org/10.25670/oi2020-007on

Issue

Section

Original Scientific Article