Vloga Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana
The role of Hospital-based Cancer Registry of the Institute of Oncology Ljubljana

Authors

  • Katarina Lokar Institute of Oncology Ljubljana
  • Vesna Zadnik Institute of Oncology Ljubljana
  • Maruška Ferjančič Institute of Oncology Ljubljana
  • Polona Škulj Institute of Oncology Ljubljana
  • Darja Strle Institute of Oncology Ljubljana
  • Tina Žagar Institute of Oncology Ljubljana

Keywords:

population-based cancer registry, hospital-based cancer registry, cancer burden

Abstract

Registri raka so ključni pri zbiranju in zagotavljanju podatkov o bremenu raka tako na populacijski kot na regionalni ravni. Bolnišnični registri raka se ukvarjajo z zbiranjem informacij o bolnikih z rakom, ki so obravnavani v določeni bolnišnici. Njihov glavni namen je prispevati h klinični oskrbi bolnikov z vidika učinkovitosti, kakovosti in bolnišničnega upravljanja. Bolnišnični register Onkološkega inštituta Ljubljana je bil osnovan ob ustanovitvi državnega populacijskega registra raka leta 1950 in prispeva v državni register tretjino vseh prijav. Podatki, zbrani v bolnišničnem registru, so dragoceni tudi za strokovno in raziskovalno delo Inštituta. Ena od nalog bolnišničnih registrov raka je priprava letnih poročil za vodstvo in druge uporabnike. Letno na Onkološkem inštitutu Ljubljana sprejmemo več kot 6000 novih onkoloških bolnikov. Število bolnikov se je v obdobju 2008–2016 povečalo za 16 %.


Abstract (Eng)

Cancer registries are crucial in collecting and providing data on the cancer burden at both the population and the regional level. Hospital-based cancer registries are engaged in the collection of information on cancer patients treated in a particular hospital. Their main purpose is to contribute to clinical patient care in terms of efficiency, quality and hospital management. Hospital-Based Cancer Registry of the Institute of Oncology Ljubljana was established at the same time as the population-based Cancer Registry of Republic of Slovenia in 1950 and contributes to the Slovenian Cancer Registry one third of all notifications of cancer. The data collected in the hospital-based register are also valuable for the professional and research work of the Institute. One of the tasks of hospital-based cancer registries is the preparation of annual reports for management and other users. Annually at the Institute of Oncology Ljubljana, we treat more than 6000 new cancer patients. The number of patients increased by 16% in the period 2008-2016.

Downloads

Published

2019-05-31

How to Cite

Lokar, K., Zadnik, V., Ferjančič, M., Škulj, P., Strle, D., & Žagar, T. (2019). The role of Hospital-based Cancer Registry of the Institute of Oncology Ljubljana. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 23(1), 28–32. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/417

Issue

Section

Original Scientific Article