Sodobni principi kirurškega zdravljenja jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke
Modern principles of surgical treatment of colorectal liver metastases

Authors

  • Gašper Pilko Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Eldar Gadžijev Onkološki inštitut, Ljubljana

Keywords:

surgical treatment, colorectal cancer, liver metastasis, colorectal liver metastases

Abstract

Polovica bolnikov z rakom debelega črevesa in danke (RDČD) bo med boleznijo razvila jetrne zasevke. Pri nezdravljenih jetrnih zasevkih RDČD je prognoza slaba. Za te bolnike je radikalen kirurški poseg edino potencialno kurativno zdravljenje. V zadnjih letih se je preživetje bolnikov z jetrnimi zasevki izboljšalo zaradi številnih novosti v kirurškem zdravljenju in tudi zaradi razvoja številnih novih metod zdravljenja. V nekaterih raziskavah poročajo celo o 60-odstotnem 5-letnem preživetju. Več kot 4 zasevki, zasevek, večji od 5 cm, bilobarna bolezen in zunajjetrni zasevki niso več kontraindikacije za operacijo jetrnih zasevkov, ampak sta za odločitev o operaciji pomembna predvsem dva dejavnika: sposobnost doseči vsaj 1 mm širok varnostni rob ob ohranitvi vsaj 20 do 30 % zdravega jetrnega parenhima. Umrljivost po operaciji jetrnih zasevkov je pri ustreznem izboru bolnikov in dobri predoperativni pripravi manjša od 5 %.


Abstract (Eng)

Approximately one half of patients with colorectal cancer will develop liver metastasis at some point in their clinical course. Untreated colorectal liver metastases have a bad prognosis and complete surgical resection is the only treatment that offers a chance of long term survival. In recent years, the survival of patients with colorectal liver metastasis has improved due to several advances in surgical techniques and development of other new methods of treatment. In some studies, 5-year survival is approaching 60%. More than four lesions, tumors larger than 5 cm, bilobar disease and extrahepatic disease are no longer considered as contraindications for surgery. Nowadays, the eligibility criteria for surgery are feasibility of R0 resection and making sure that at least 20-30% of the liver will remain intact. With careful selection of patients and proper preoperative care, the mortality rate after liver resection is estimated at less than 5 %.

Published

2008-12-15

How to Cite

Pilko, G., & Gadžijev, E. (2008). Modern principles of surgical treatment of colorectal liver metastases. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 12(2), 80–83. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/398

Issue

Section

Review Article