Presejanje
Screening for mutations in Tp53 tumor suppressor gene using DGGe and sequencing

iskanje mutacij v tumorskem supresorskem genu Tp53 z uporabo DGGEin sekveniranja

Authors

  • Alenka Ličar Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Srdjan Novaković Onkološki inštitut, Ljubljana

Keywords:

cancer screening, mutations, Tp53 gene

Abstract

Mutacije v genu Tp53 so dokazane pri več kot 50 % malignih bolezni. Pri številnih malignih bolezni je vloga mutacij v tem genu neposredno povezana z nastankom raka. Namen našega prispevka je posredovati informacijo o metodoloških pristopih, s katerimi določamo mutacije v genu Tp53 na Oddelku za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta Ljubljana.


Abstract (Eng)

Mutations in the T53 gene have been detected in more than 50% of different malignancies. The development of many of these diseases is directly associated with the mutations in the Tp53 gene. The aim of this article is to provide information about new methods that have been introduced into our Department of Molecular Diagnostics at the Institute of Oncology Ljubljana for scanning mutations in the Tp53 gene.

Published

2008-12-15

How to Cite

Ličar, A., & Novaković, S. (2008). Screening for mutations in Tp53 tumor suppressor gene using DGGe and sequencing: iskanje mutacij v tumorskem supresorskem genu Tp53 z uporabo DGGEin sekveniranja. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 12(2), 122–124. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/395

Issue

Section

Short Scientific Article