Neželeni učinki zdravljenja z zaviralcem EGFR - cetuksimabom
Adverse effects of treatment with EGFR inhibitor – Cetuximab

Authors

  • Janja Ocvirk Onkološki inštitut, Ljubljana

Keywords:

side effects, epidermal growth factor receptor, EGFR, cetuximab

Abstract

Cetuksimab je himerno humano mišje protitelo proti receptorju za epidermalni rastni dejavnik (EGFR). Zdravilo je bilo v kliničnih raziskavah učinkovito pri različnih malignih obolenjih. Že nekaj let je v klinični uporabi za zdravljenje metastatskega kolorektalnega karcinoma ter tumorjev glave in vratu. Pri uporabi zaviralcev EGFR je pogosto izražena kožna toksičnost, med njimi najpogosteje akniformni izpuščaj. Pri nekaterih bolnikih opažamo kserozo, ekceme, poke kože, teleangiektazije, spremembe nohtov in paronihijo, hiperpigmentacije kože pa so redkejše. Obvladovanje kožnih sprememb pomaga bolnikom prebroditi neželene učinke, ki jih povzroča cetuksimab, vendar je pri tem izredno pomembno sodelovanje bolnikov. Kožna toksičnost je navadno obvladljiva s topično ali sistemsko uporabo antibiotikov in protivnetnih zdravil. Za uspeh pa je ključno, da so bolniki pred začetkom zdravljenja poučeni o tem in da ob prvih znakih kožne toksičnosti hitro ukrepamo. Tarčna zdravila so tista, ki delujejo na točno določeno mesto v/na celici. Ideja o usmerjenem zdravljenju sega desetletja v preteklost. Z odkritjem človeškega genoma je bila dana podlaga za določanje bioloških lastnosti tumorja in za razvoj bioloških zdravil. Rakave celice so spremenjene lastne celice, ki so ušle normalnemu uravnavanju delitve, rasti in programirane celične smrti. Snovi, ki so odgovorne za rast in razvoj rakastih celic, so postale možne tarče za nova zdravila. Večina tarčnih zdravil učinkuje na snovi, ki jih je več v/na rakastih celicah kot zdravih, ali pa se vpletajo v procese, ki so veliko pomembnejši za rast in razvoj rakavih celic kot normalnih. Za nastanek rakastih celic so zelo pomembni protoonkogeni (celični onkogeni), ker so bistveni kontrolni proteini (beljakovine) razmnoževanja in celične rasti. V zdravih celicah je izražanje teh proteinov in njihovih receptorjev skrbno uravnano. Včasih pa se pojavijo celice, ki se ne odzovejo na normalni regulacijski mehanizem, kar pripelje do razvoja raka. Zdravila, ki delujejo na točno določeno mesto okvare v/ na celici, imenujemo tarčna zdravila.


Abstract (Eng)

Cetuximab is a chimeric human-murine monoclonal antibody against the epidermal growth factor receptor (EGFR). It has shown activities against multiple malignancies in clinical trials. EGFR-inhibitors often cause skin toxicity, most frequently acneiform eruption. Xerosis, eczema, fissures, teleangiectasias, nail changes and paronychia can be seen in some cases, rarely hyperpigmentation. Management of the skin toxicity helps patients to overcome cetuximab-associated skin toxicity and is of great importance for patients’ compliance. It is generally manageable with standard topical or systemic antibiotics and anti-inflammatory agents. Education of patients prior to beginning the therapy and proactive intervention at the first signs of skin toxicity are keys to successful management

Published

2008-06-15

How to Cite

Ocvirk, J. (2008). Adverse effects of treatment with EGFR inhibitor – Cetuximab. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 12(1), 43–45. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/390

Issue

Section

Review Article