DORA
National population based breast cancer screening program - DORA has been launched

začenja se državni presejalni program za raka dojk

Authors

  • Mateja Krajc Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Maja Primic-Žakelj Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Kristijana Hertl Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Maksimiljan Kadivec Onkološki inštitut, Ljubljana

Keywords:

DORA, breast cancer screening program, Slovenia

Abstract

Konec marca 2008 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk Dora prve ženske iz Mestne občine Ljubljana dobile vabilo na presejalno mamografijo v presejalni center na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Ob vzpostavljanju novih presejalnih enot bomo v okviru centraliziranega državnega programa vabljenje razširili na celotno Slovenijo. Kakovostno organiziran program presejanja je bistven za zgodnje odkrivanje raka dojk in zmanjšanje umrljivosti. Ključni elementi takega programa so ustrezna izobraženost in strokovna usposobljenost kadra (predvsem radiologov in radioloških inženirjev, pa tudi ostalega kadra, vključenega v nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje), zagotavljanje dvojnega odčitavanja mamografskih slik, interdisciplinarno sodelovanje, ustrezna tehnična kakovost mamografskih naprav, vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema ter določitev, spremljanje in preverjanje kazalcev kakovosti programa. Poleg vsega omenjenega pa je treba določiti ciljno populacijo žensk, ki bodo organizirano in sistematično vabljene na presejalno mamografijo, ter med njimi s kompleksnimi metodami doseči ustrezno odzivnost. Program Dora bo izpolnjeval vsa merila Evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti presejanja za raka dojk in zdravljenja.


Abstract (Eng)

National population based breast cancer screening program – Dora has been launched. At the end of March 2008, first women from the Ljubljana municipality received an invitation letter sent by Dora invitation office to attend screening mammography. First screening mammographies will be taken at the screening unit at the Institute of Oncology Ljubljana. The program will slowly be expanding and, by establishing new screening units, it will cover the target population of the whole Slovenia. High-quality of the organization of screening program is of essential importance in early detection of breast cancer and reduction of mortality due to this disease. The key elements of a high-quality screening program include the appropriate education and professional qualification of the personnel, primarily radiologists and radiological engineers, and also of other personnel participating in further diagnostics and treatment, double reading of mammograms, interdisciplinary cooperation, appropriate technical quality of mammography machines, appropriate information system, and monitoring and evaluation of program quality indicators. Furthermore, the selection of the target population of women for screening mammography has to be made in an organized and systematic way. An appropriate response in this population must be achieved through the use of personal invitations and health education campaigns. The Program Dora meets all the requirements of the European guidelines concerning quality control and treatment.

Published

2008-06-15

How to Cite

Krajc, M., Primic-Žakelj, M., Hertl, K., & Kadivec, M. (2008). National population based breast cancer screening program - DORA has been launched: začenja se državni presejalni program za raka dojk. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 12(1), 4–9. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/379

Issue

Section

Review Article