V državnem presejalnem programu za raka dojk DORA do sedaj odkritih 86 rakov dojk
Results of population based breast cancer screening program – DORA

86 newly detected breast cancer cases

Authors

  • Mateja Krajc Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Maksimiljan Kadivec Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Kristijana Hertl Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Maja Primic-Žakelj Onkološki inštitut, Ljubljana

Keywords:

breast cancer screening program, breast cancer, DORA, Slovenia

Abstract

Konec marca 2008 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk Dora prve ženske iz Mestne občine Ljubljana prejele vabilo na presejalno mamografijo v presejalni center na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI). Spomladi 2010 sta poleg presejalne enote na OI postopoma začeli delovati še dve mobilni presejalni enoti. Ob vzpostavljanju novih presejalnih enot bomo v okviru centraliziranega državnega programa vabljenje razširili na širše območje Slovenije. Kakovostno organiziran program presejanja je bistven za zgodnje odkrivanje raka dojk in zmanjšanje umrljivosti. Ključni elementi takega programa so ustrezna izobraženost in strokovna usposobljenost kadra (predvsem radiologov in radioloških inženirjev, pa tudi ostalega kadra, vključenega v nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje), zagotavljanje dvojnega odčitavanja mamografskih slik, interdisciplinarno sodelovanje, ustrezna tehnična kakovost mamografskih naprav, vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema ter določitev, spremljanje in preverjanje kazalcev kakovosti programa. Poleg vsega omenjenega pa je treba določiti ciljno populacijo žensk, ki bodo organizirano in sistematično vabljene na presejalno mamografijo, ter med njimi s kompleksnimi metodami doseči ustrezno odzivnost. Od 2008 do konca julija 2010 smo na presejalno mamografijo povabili 11.503 žensk. Vabilu se je odzvalo 9686 žensk, kar predstavlja 84,2-odstotno udeležbo. V tem času smo med slikanimi odkrili 86 rakov dojk. Program Dora izpolnjuje vsa merila Evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti presejanja za raka dojk in zdravljenja in že daje prve rezultate.

Abstract (Eng)

National population-based breast cancer screening program - DORA started two years ago. At the end of March 2008, first women from Ljubljana municipality got the invitation letter for screening mammography from DORA invitation office. First screening mammographies will be taken at the screening unit at the Institute of Oncology (OI). The program will slowly be spreading and, by establishing new screening units, it will cover the target population of the whole Slovenia. High-quality organized screening program is of essential importance for early detection of breast cancer and reduction of mortality due to this disease. The key elements of a highquality screening program include appropriate education and professional qualifications of personnel, primarily radiologists and radiological engineers, and also of other personnel participating in further diagnostics and treatment, as well as ensuring double reading of mammograms, interdisciplinary cooperation, appropriate technical quality of mammography machines, setting up an appropriate information system, monitoring and evaluation of program quality indicators. In addition, the target female population needs to be selected for screening mammography in an organized and systematic way. An appropriate response in this population must be achieved through the use of personal invitations and health education campaigns. By the end of July, 11,503 invitations to screening mammography were dispatched; 9,686 women responded to the invitation, thereby representing an attendance of 84.2 %. In the observed period, 86 breast cancer cases were detected. Program DORA meets all requirements by the European guidelines in quality control and treatment.

Published

2010-12-15

How to Cite

Krajc, M., Kadivec, M., Hertl, K., & Primic-Žakelj, M. (2010). Results of population based breast cancer screening program – DORA: 86 newly detected breast cancer cases. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 14(2), 104–110. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/320

Issue

Section

Review Article