Priporočila za zdravljenje bolnic s hormonsko odvisnim in HER 2-pozitivnim rakom dojk
Recommendations for the treatment of patients with hormone dependence in HER 2-positive breast cancer

Authors

  • Simona Borštnar Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Cvetka Grašič-Kuhar Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Erika Matos Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Erik Škof Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Nina Čas-Sikošek
  • Jožica Červek Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Tanja Čufer

Keywords:

recommendations, hormone dependence, HER 2-positive, breast cancer

Abstract

Približno desetina bolnic z rakom dojk ima v tumorju izražene hormonske receptorje (HR) in hkrati čezmerno izražen protein in/ali pomnožen gen HER2. Čeprav pozitivni HR napovedujejo dober odgovor na hormonsko zdravljenje, pa izsledki predkliničnih in tudi kliničnih raziskav kažejo, da hkratna čezmerna izraženost HER2 in HR ustvari odpornost proti hormonskemu zdravljenju. Dve randomizirani klinični raziskavi sta dokazali, da dodatek zdravila anti-HER2 k hormonskemu zdravljenju pri teh bolnicah značilno izboljša uspešnost zdravljenja v primerjavi s hormonsko terapijo. Izsledki kliničnih raziskav posredno kažejo, da je pri kombinaciji zdravila anti-HER2 in kemoterapije več odgovorov in daljši čas do napredovanja bolezni kot pri kombinaciji zdravila antiHER2 in hormonskega zdravljenja, razlik v celotnem preživetju pa ni opaziti. Neposredna primerjava med obema vrstama zdravljenja še ni bila narejena, zato ni mogoče z gotovostjo povedati, katera kombinacija je ustreznejša. Odločitev je odvisna od hitrosti napredovanja bolezni, lokalizacije zasevkov, zmogljivosti bolnice, spremljajočih bolezni in bolničinih želja. Potrebne so translacijske raziskave, ki bodo podrobneje opredelile molekularno biologijo HER2-pozitivnega raka dojk in odgovorile na vprašanje, katero zdravljenje je za posamezno bolnico optimalno.


Abstract (Eng)

No abstract.

Published

2010-12-15

How to Cite

Borštnar, S., Grašič-Kuhar, C., Matos, E., Škof, E., Čas-Sikošek, N., Červek, J., & Čufer, T. (2010). Recommendations for the treatment of patients with hormone dependence in HER 2-positive breast cancer. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 14(2), 116–119. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/311

Issue

Section

Guidelines