Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija s tanko iglo v diagnostiki ledvičnih tumorjev
Ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of renal tumors

  • Margareta Strojan Fležar Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  • Bojana Černelč
  • Helena Gutnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  • Alenka Višnar-Perovič Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo
Keywords: Kidneys, tumor, carcinoma, diagnostics, aspiration biopsy

Abstract

Ultrazvočno vodena aspiracijska biopsija je v Sloveniji že dolga leta standardna metoda za morfološko diagnostiko radiološko težavnih ledvičnih tumorjev. V zadnjih letih se zanimanje za to diagnostično metodo povečuje tudi v Evropi, predvsem za dodatno diagnostiko majhnih tumorjev, ki merijo največ 3 cm. V naši analizi smo potrdili, da je metoda uporabna za diagnostiko majhnih tumorjev, če so vzorci dovolj celularni in reprezentativni za lezijo. V citopatološki diagnostiki so nam v pomoč tudi imunocitokemična barvanja, s katerimi lahko natančneje opredelimo tip ledvičnega karcinoma: svetlocelični, papilarni in kromofobni karcinom ledvičnih celic.


Abstract (Eng)

In Slovenia the ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy is a standard diagnostic procedure for assessment of renal tumors with non-characteristic radiologic features. Over the past year the interest in this method has been increasing across Europe, especially for the evaluation of small renal masses, defined as smaller than or equal to 3 cm. Our analysis confirmed that the method is reliable for the assessment of small renal masses, provided that cellular material is sufficient and representative for the lesion. Adjunct methods like immunocytochemical stainings can improve typing of renal cell carcinomas: clear cell, papillary and chromophobe type.

Published
2011-12-15
How to Cite
Strojan Fležar, M., Černelč, B., Gutnik, H., & Višnar-Perovič, A. (2011). Ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of renal tumors. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 15(2), 114-118. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/264
Section
Review Article
Page
114-118