Elektrokemoterapija melanoma
Electrochemotherapy of melanoma

  • Gregor Serša Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Maja Čemažar Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Nebojša Glumac Onkološki inštitut, Ljubljana
  • Marko Snoj Onkološki inštitut, Ljubljana
Keywords: electrochemotherapy, melanoma, treatment

Abstract

Elektrokemoterapija je način zdravljenja raka, ki združuje uporabo standardnih kemoterapevtikov in aplikacijo električnih pulzov na območje tumorja. S tem se večkrat poveča učinkovitost bleomicina ali cisplatina samo na področju dovedenih električnih pulzov. Elektrokemoterapija je sedaj v Evropi uveljavljen način zdravljenja različnih kožnih tumorjev, predvsem pa se je uveljavila pri zdravljenju kožnih in podkožnih zasevkov melanoma. Njena učinkovitost je okrog 80 % objektivnih odgovorov in okrog 60 % popolnih odgovorov po enkratni terapiji, z možnostjo izboljšanja odgovora ob ponavljajoči se terapiji. Elektrokemoterapijo uporabljamo predvsem pri zdravljenju kožnih, podkožnih in tranzit zasevkov melanoma ter krvavečih tumorjev in zasevkov v predhodno tretiranih področjih.

Abstract (Eng)

Electrochemotherapy is an anti-cancer treatment that combines the use of standard chemotherapeutics and application of electric pulses at the tumour site. This increases the effectiveness of bleomycin or cisplatin but only in the area of the delivered electric pulses. In Europe, electrochemotherapy is currently the established method for treating different skin tumours, and it is particularly effective in the treatment of skin and subcutaneous melanoma metastases. Its effectiveness is around 80% in terms of objective responses and around 60% in terms of complete responses after a single therapy, with the possibility of improving the response with ongoing therapy. Electrochemotherapy is used primarily in the treatment of skin, subcutaneous and transit melanoma metastases and bleeding tumours and metastases at previously treated sites.
Published
2013-12-15
How to Cite
Serša, G., Čemažar, M., Glumac, N., & Snoj, M. (2013). Electrochemotherapy of melanoma. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 17(2), 132-134. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/204
Section
Review Article
Page
132-134