Vloga endoluminalnih opornic med neoadjuvantnim zdravljenjem karcinomov požiralnika
The role of endoluminal stenting during neoadjuvant treatment of esophageal carcinomas

  • Anton Crnjac Univerzitetni klinični center Maribor
  • Boris Greif Univerzitetni klinični center Maribor
  • Aljaž Hojski Univerzitetni klinični center Maribor
Keywords: oesophageal cancer, nutritional support, treatment

Abstract

Prvi cilji zdravljenja simptomatskih malignomov požiralnika vključujejo vzdrževanje prehranske poti, preprečevanje krvavitev in bolečin. Vsi bolniki potrebujejo multidisciplinarno oceno, da jim zagotovimo primerno, običajno več-modalno terapijo.
Opredelitev najbolj ustreznega načina prehranske podpore bolnika z rakom požiralnika mora biti individualna. Zdravljenje je odvisno od stadija bolezni, simptomov, razpoložljive tehnologije in izkušenj lečečega zdravnika.
Predstavljamo naš način reševanja disfagije s pomočjo znotraj- -lumenskih opornic požiralnika. V naši praksi se je znotraj- -lumenska opornica požiralnika pokazala za zelo učinkovit in bolniku najprijaznejši način zagotavljanja optimalnega vnosa hranil pred ter med neoadjuvantno terapijo. Zapletov je malo, vstavitve pa nimajo negativnega vpliva na perioperativne izide.

Abstract (Eng)

The first goals of treatment of symptomatic malignomas of the oesophagus include maintenance of the nutritional path and prevention of haemorrhage and pain. All patients require a multidisciplinary assessment in order to get the appropriate regular multi-modal therapy. Definition of the most appropriate nutritional support for the oesophageal cancer patient must be individual. Treatment depends on the disease stage, symptoms, the available technology and experience of the attending doctor. We present our method for treating dysphagia with the help of intraluminal oesophageal stents. In our practice, the intraluminal oesophageal stent has proven to be a very effective and the most patient-friendly method for optimal delivery of nutrients before and during neoadjuvant therapy. There are few complications, and insertions do not have a negative impact on the perioperative outcomes.
Published
2014-06-15
How to Cite
Crnjac, A., Greif, B., & Hojski, A. (2014). The role of endoluminal stenting during neoadjuvant treatment of esophageal carcinomas. Onkologija : A Medical-Scientific Journal, 18(1), 26-28. Retrieved from https://revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/107
Section
Review Article
Page
26-28